Od ove godine RC Split Novi započinje sa trajnom Humanitarnom akcijom naziva Pokaži ljubav koja je namijenjena uranjeno rođenoj djeci.