Akcija Respirator

Uspješno završena Akcija Respirator U suradnji sa RC Kočevje iz Slovenije i RC Rijeka uspješno je završena Akcija Respirator u kojoj je prikupljeno 150 000 KN koje su iskorištene za …