Posjet Distrikt Guvernera 2018/2019 Darka Tipurića

U listopadu nam je u posjet došao Guverner Distrikta 1913 prijatelj Darko Tipurić. Imali smo priliku napraviti zajednički plan za djelovanje Kluba, upoznati Guvernera s našim ambicijama po pitanju strateških ciljeva Kluba i Distrikta 1913 te tekućom humanitarnom akcijom “Moja učiteljica zove se Nada”.
Posebno nam je zadovoljstvo što je Guverner bio jedan od panelista našeg Rotary Health Foruma za vrijeme posjeta te što smo dogovorili aktivnu suradnju Kluba i Distrikta 1913 za tekuću rotarijansku godinu.